Όποιος θέλει να δει κι άλλα παραδείγματα του Mandela Effect, μπορεί να πατήσει αυτό το link: https://www.goodhousekeeping.com/life/entertainment/g28438966/mandela-effect-examples/?slide=1